Vagnar och korgar

Kundkorg på hjul
Kundkorg
Kundvagn
Vagn med tråd-/perf plåthylla
Volymvagn
Transportvagn
Påfyllningsvagn