Tillbehör vägg- och golvinredning

L-stativ med frontstolpe
Förhöjningsstolpe inkl skarvhylsa
Täcklock
Kopplingsstag för stativ
Hakarm 9 spår för mellanstagshål